وکیل دعاوی

آوریل 6, 2018
نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور میباشد.
آوریل 5, 2018
نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی

نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی

رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است.