معاملات فضولی

فوریه 12, 2021
معاملات فضولی

معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

معاملات فضولی ماده ٢۴٧ قانون مدنی_معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از […]