دادستان کل کشور

آوریل 25, 2016
دادگستری

دادگستری

وزارت عدلیه یا دادگستری سازمانی دولتی است که به حل اختلافات می‌پردازد و با مجازات نقض‌کنندگان قانون بر اجرای قوانین نظارت می‌کند. هرچند یکی از وزارت خانه‌های دولت وزارت دادگستری است؛ اما دادگستری، در قوه […]