لواط

آوریل 20, 2016

لواط

«لواط» در فقه اسلام و قوانین جزایی، اصطلاحی است که برای عمل شنیع همبستری مرد با مرد و جمع شدن آن دو با یکدیگر برای اطفای غریزه جنسی به‌کار می‌رود. لواط ایقابی و غیر ایقابی: […]