شرایط قطع دست

آوریل 24, 2016

شرایط قطع دست

دست دزد طبق شرائطى قطع مى‏گردد که به آن شرایط اشاره مى‏گردد. ۱٫ مال دزدیده شده باید مالیت شرعى داشته باشد. (بخلاف شراب که مالیت شرعى ندارد). ۲٫ مال دزدیده شده باید به حد نصاب […]