حکم قتل پسر توسط پدر

آوریل 24, 2016

حکم قتل پسر توسط پدر

در برخی موارد مجازات قتل عمد قصاص نیست و قصاص منتفی می شود و آن در صورت وجود رابطه ی پدری و فرزندی بین قاتل و مقتول است. در این مورد حقوق کیفری ایران با […]