لواط

لَواط یا به فارسی کون‌مرزی واژه‌ای است که معمولاً در حقوق و علوم دینی به کار برده می‌شود و به آمیزش جنسی مقعدی میان مردان اشاره دارد. این عمل در برخی کشورها جرم است.

ایران

در قانون مجازات اسلامی با دو اصطلاح —عمل لواط (و تفخیذ) و دوم همجنس‌گرایی بدون لواط (و تفخیذ)— مواجه هستیم.

  1. عمل لواط و تفخیذ جرم محسوب می‌شود و دارای قوانین جزایی است. شرایط اثبات لواط، به معنای انجام آمیزش جنسی مقعدی بین دو مرد با شهادت چهار شاهد عادل یا چهار مرتبه اقرار از سوی کسانی که لواط را انجام داده‌اند، پیش‌بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای فاعل در صورت اکراه، عنف یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام ولی در غیر این صورت حد فاعل صد ضربه شلاق است. حد مفعول هم در صورت نبود اکراه و اجبار و بالغ‌بودن اعدام است.[۲] تفخیذ به معنای فروبردن آلت تناسلی در بین ران‌ها و نشیمنگاه نیز مجازات حدی صد ضربه شلاق برای فاعل و مفعول و در صورت سه بار تکرار در مرتبهٔ چهارم مجازات اعدام دارد.[۳]
  2. دربارهٔ اصطلاح دوم هم قانون‌گذار همجنسگرایی مرد در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل بوسه و لمس‌کردن از روی شهوت هر دو را با مجازات سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند. در تبصره همجنسگرایی زن را هم مشمول این ماده می‌داند.[۴]

تبصره: اگر لواط‌کننده پیش از شهادت شهود توبه نماید دیگر حد در مورد او اجرا نمی‌گردد. به همین دلیل اجرای حد لواط بسیار نادر می‌باشد و وکیل لواط کننده از وی می‌خواهد قبل از شهادت شهود به رئیس دادگاه اعلام نماید که توبه کرده است.

اشتراک گذاری