وکیل دعاوی

فروردین ۱۷, ۱۳۹۷
نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

نکاتی درمورد صلاحیت دادگاه ها

در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور میباشد.
فروردین ۱۶, ۱۳۹۷
نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی

نکاتی در مورد رسیدگی به دعاوی و دادگاه صالح رسیدگی

رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است.