موسسه حقوقی مدافعان حق

اسفند ۲۰, ۱۳۹۶
قرض به چه معناست؟

قرض به چه معناست؟

قرض اعطای بخشی از مال به دیگری است، به صورتی که قرض‌دهنده آن مال یا مثل و یا قیمت را باز پس گیرد. قرض از نظر لغوی به معنای بریدن و قطع کردن است و […]