آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

ویژگی‌های یک وکیل خوب
در انتخاب یک وکیل خوب چه نکاتی را باید بدانیم؟
مارس 17, 2018
مطالبی درباره «دیه»
مطالبی درباره «دیه»
آوریل 1, 2018
نمایش همه
آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

در این مطلب میخواهیم با اصطلاعاتی از قبیل اقرار_شهادت_سوگند_علم قاضی_زنا_لواط_قوادی_قذف_سب نبی_مصرف مسکر_محارب آشنا شویم.

اقرار: عبارت است ازاخبار شخص به ارتکاب جرم ازجانب خود.

نکته: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی وقیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمیشود.

شهادت: عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگر نزد مقام قضایی است.

شهادت شرعی آن است که شارع انرا معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

سوگند: عبارت است از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است.

اداکننده سوگند باید عاقل. بالغ. قاصد و مختار باشد.

علم قاضی: عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود در مواردیکه مستند حکم، علم قاضی است. وی موظف است قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح درحکم قید کند.

زنا: عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

نکته: هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد زنا محقق است ولی نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم میگردد.

لواط: عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.

نکته: در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد. حد فاعل اعدام است.

قوادی: عبارت است از بهم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

نکته: کسیکه دو یا چند نا بالغ را برای زنا یا لواط بهم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.

قذف: عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

نکته: قذف علاوه بر لفظ با نوشتن. هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود.

سب نبی: هرکس پیامبر اعظم(ص) و یا هریک از انبیا عظام الهی را دشنام دهد و یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم میشود.

نکته: قذف هریک از اعمه معصومین(ع) و یا حضرت فاطمه زهرا (س) یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

مصرف مسکر: مصرف مسکر از قبیل خوردن. تزریق. و تدخین آن کم باشد یا زیاد. جامد باشد یا مایع. مست کند یا نکند. خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که ان را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.

نکته: خوردن (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

محاربه : عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان. مال یا ناموس مردم یا ارعاب انهاست بنحویکه موجب ناامنی درمحیط گردد هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد ونیز کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

برای سوالات بیشتر وانجام مشاوره وقبولی وکالت با شماره های :۰۹۳۵۳۰۲۱۱۱۲_۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶_۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴ تماس حاصل نمایید.

پیروزی وموفقیت از آن ماست

اشتراک گذاری