مسئولين كيفري و مدني مجنون

ژانویه 6, 2018
مسئولين كيفري و مدني مجنون

مسئولین کیفری و مدنی مجنون

قانون  مجازات اسلامی، از مجموعه قوانینی تشکیل شده است که به تبیین و تعریف جرائم می‌پردازد و نحوه برخورد با این جرائم را مشخص می‌کند. در قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت‌هایی در مقایسه با قانون […]