شرایط فروش مال وقف شده

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵

شرایط فروش مال وقف شده

به موجب ماده ۸۸ قانون مدنی، جواز فروش مال وقف شده مشروط است به اینکه مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود به طوری که انتفاع از آن ممکن […]