مدیریت

بهمن ۴, ۱۳۹۶
قانون تجارت

قانون تجارت

باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی ‌ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ‌ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱) خرید یا تحصیل هر […]
بهمن ۴, ۱۳۹۶
قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب : ۲۹/۸/۱۳۶۹ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۳۳۸۷                     تاریخ : ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ شماره : ۱۲۴۳۵۶                                                تاریخ : ۱۳/۱۰/۱۳۶۹ وزارت دادگستری- وزارت کار و امور اجتماعی    فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶
وکیل طلاق

طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی […]