برخی از قوانین خیارات

خيار عيب
برخی از قوانین مدنی در رابطه با خیار عیب
مارس 9, 2021
آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری
مارس 15, 2021

قوانین خیارات

خیار تدلیس

ماده ۴٣٨ قانون مدنی_تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴٣٩ قانون مدنی_اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده ۴۴٠ قانون مدنی_خیار تدلیس بعد از علم به ان فوری است.

قوانین خیارات (خیار تبعض صفقه)

ماده ۴۴١ قانون مدنی_خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده ۴۴٢ قانون مدنی_در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:

ان قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را به مشتری رد نماید،

ماده ۴۴٣ قانون مدنی_تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله
عالم به ان نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

اگر در رابطه با قوانین خیارات مسائل مبهمی دارید که میخواهید این موارد برطرف شوند میتوانید با تیم حقوقی مدافعان تماس بگرید و ابهام خود را برطرف کنید.

تیم مدافعان با کارشناسان خبره در هر زمینه  ای میتواند گره گشای مشکل شما باشد.

جهت ارتباط با وکلای موسسه مدافعان حق میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم تماس، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم.

برای ثبت درخواست و پر کردن فرم درخواست مشاوره این لینک را کلیک کنید.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری