طلاق توافقی زوجین

نصف دارایی مرد
شرایط تملک « نصف دارایی مرد » پس از طلاق
ژانویه 4, 2021
تعریف دیه
قوانین مربوط به پرداخت و تعریف دیه و تعریف ارش
ژانویه 15, 2021

طلاق توافقی زوجین

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده،حضانت فرزند بعد از طلاق،ملاقات فرزند،شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند.برای اجرا شدن طلاق،اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می کند.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد ان است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد(معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا انکه دادگاه برمبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند
یکی از مهمترین وقایع زندگی انسان ازدواج است که البته در بعضی موارد به جدایی و طلاق منجر می شود.

طلاق توافقی زوجین

طلاق توافقی همانگونه که از اسم ان اشکار است منوط به توافق زن و شوهر در تمام موضوعات زندگی مشترک و حضور هر دوی انها در تمام مراحل رسیدگی است.
موضوعاتی که زوجین برای عملی و اجرا شدن طلاق توافقی باید در خصوص انها باهم توافق کنند:

مهریه زن،نفقه زن،اجرت المثل زن،حضانت فرزند مشترک ،قرار ملاقات فرزند مشترک و سایر توافقات؛لازم به ذکر است که برای طلاق توافقی لزومی ندارد که زن کل مهریه اش را ببخشد ببخشد ممکن است نیمی از مهریه اش را ببخشد یا حتی مرد حاضر باشد کل مهریه را پرداخت کند واین امر کاملا بستگی به توافق طرفین دارد.

درخواست طلاق توافقی ان است که زن و مرد باید در خصوص،کلیه امور مالی و غیر مالی خود با هم توافق کنند پس ازاینکه زوجین در امور مشترک به توافق رسیدند می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند. مدارک لازم برای در خواست طلاق توافقی

کارت ملی

شناسنامه

سندازدواج زوجین

هر گونه سوالی میتوانید در لین زیر پاسخ خود را بدست آورید.

سوالات متداول

اشتراک گذاری