سوالات متداول

حمایت قانون
چگونه معامله کنیم تا از حمایت قانون برخوردار شویم؟
دسامبر 28, 2020
نصف دارایی مرد
شرایط تملک « نصف دارایی مرد » پس از طلاق
ژانویه 4, 2021

سوالات متداول

سوال

درمعاملات اتومبیل که اغلب با سند عادی صورت می‌گیرد، آیا الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مقدور است یا خیر؟ و اگر دادخواست علیه چندین نفر فروشنده داده شده باشد، آیا دعوی به سایر فروشنده‌ها توجه دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره ۲۳۶۲/۷ – ۱۳۸۲/۴/۹

اولا_ هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است، می‌تواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد، حتی علیه کسی که به او فروخته است نمی‌تواند اقامه دعوی کند، زیرا الزام اشخاص به امری که قانون آنان را ملزم به انجام آن نکرده و خود نیز ملتزم به آن نشده‌اند توجیه قانونی و قضائی ندارد.

دوما_نبودن اتومبیل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست، معمولاً اشخاص با سند عادی اتومبیلی را که سند رسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می‌دهند و گاهی این عمل چند بار متوالی انجام می‌شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد، ملزم است که طبق آن عمل نماید و این برعهده او است که مقدمات انجام تعهد را (من‌جمله انتقال رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند رسمی فروش) فراهم سازد.

……………………………………………………………………

دعاوی ‌راجع ‌به ‌شرکتها

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانیکه شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.(ماده ۲۲ ق.آ.د.م)

دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت ،منصرف از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت است. زیرا دعاوی اخیر بر اساس ماده ۲۳ ق.آ.د.م، با اخذ مالک واحد از ماده ۱۳ ق.آ.د.م، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. خاطر نشان باید شد که این دسته از دعاوی شامل دعاوی مربوط به تعهدات ناشی از فروش اموال غیرمنقول نمی شود.

……………………………………………………………………

منع اشتغال زوجه

مردی در هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت است و با رضایت به این امر با او ازدواج کرده است. آیا اکنون پس از گذشت مدتی از وقوع ازدواج می تواند مانع از اشتغال وی به آن شغل شود یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۷ ۲/۸/۶۱

هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثت او تلقی کرد لیکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این ، صیغه عقد نکاح جاری شده باشد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند.

هر چند شخصا نمی تواند از اشتغال همسرش جلوگیری کند و بهر تقدیر باید طی دادخواستی به ادعا و رد درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانودگی و حیثیت خود و یا زن است رسیدگی و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نظر نماید

سوالات متداول

شوهر کردن مادر، فوت پدر و تکلیف حضانت**

در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی آمده است: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

حال این سوال پیش می آید در فرض که مادر شوهر کند اولا در صورت فوت پدر و ازدواج مادرآیا سایر اقوام به ویژه پدر شوهر (ولی قهری) می تواند حضانت را از مادر سلب کند. ثانیا در صورت ازدواج مادر و سلب شدن حضانت از سوی پدر و در ادامه فوت پدر آیا حضانت به مادر باز می گردد؟

قانون در این زمینه ساکت است ولی استنباط از ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی و نظر فقها و همچنین نظرات حقوقدانان می توان چنین نظر داد که سلب حضانت از مادر در صورت ازدواج، مشروط به حیات پدر است و در صورت فوت او،

مادر اولویت در حضانت دارد و فرقی نمی کند که در زمان حیات، پدر حق خود در سلب حضانت از مادر با توجه به ازدواج او اعمال کرده باشد یا نه ممکن است این شبهه به وجود آید که بودن فرزند در نزد ناپدری احیانا صدمات جسمی و روحی به فرزند وارد آورد و یا این که مادری که شوهر کند نمی تواند به طور کامل از ایفای وظایفی نگهداری برآید؟

در جواب باید گفت که به احتمالات نمی توان اکتفا کرد و در فرض اثبات صدمات روحی یا جسمی می توان حضانت را از مادر سلب کرد ولی در تربیت طفل و نگهداری از طفل دامان پر مهر مادر حتی در فرض شوهر کردن و ازدواج او نسبت به سایر خویشان ارجحیت دارد البته موارد گفته شده مانع این نیست که اگر ثابت شود سلامت جسمی و روحی طفل در خطر است و یا عدم صلاحیت مادر اثبات شود، حضانت از او سلب گردد.

سوالات متداول

آیا می‌توان اموال شخص فوت شده را بدون اطلاع یکی از وراث فروخت؟

اگر مردی فوت شود بچه های آن مرد میتوانند با مدارک جعلی مادربزرگ خودشان را فوت شده اعلام کنند که سهم نبرد؟

مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی، هریک ازشرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگرسهم خودرا جزءا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
این در حالی است که مطابق ماده ۵۸۱ از همان قانون، تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود. لکن مطابق ماده ۵۸۲ از همان قانون، شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است.

اما در رابطه با قسمت دوم پرسش این عمل جرم بوده و دارای مجازات خواهد بود.

……………………………………………………………………

آیا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند مجاز است ؟

بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

سوالات متداول

حضانت و ولایت

ولایت یک حق و تکلیف قهری (غیر قابل سلب ) است که بر عهده پدر و جد پدری (پدر بزرگ) کودک است و بیشتر شامل امور مالی و اداره اموال کودک است

در صورتی که حضانت مربوط به نگهداری و تربیت کودک است. نکته دیگر این است که با وجود این که که منطبق بر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت بر عهده پدر و مادر کودک است،
ولایت که صرفا متعلق به پدر و جد پدری است. در واقع ولی کودک اداره امور حقوقی و قانونی و مادی کودک را بر عهده دارد

……………………………………………………………………

سلام. من از طرف همسرم وکالت برای طلاق دارم. میتونم با این وکالت هم مهریه ام رو بگیرم هم طلاق؟؟

سلام. بله میتوانید طلاق بگیرید و مهریه خود را نیز مطالبه نمایید. مگر اینکه در ضمن متن وکالت نامه همسرتون ذکر کرده باشند که شما در صورت بذل تمام یا میزان خاصی از مهریه خود وکالت در طلاق دارید

……………………………………………………………………

مهلت کارفرما برای پرداخت حقوق ماه آخر و تسویه سنوات بعد از استعفا چقدر است ؟

در قانون کار مهلتی برای پرداخت تسویه حساب معین نشده و با توافق طرفین اجرا می شود. البته کارگر می تواند در صورت تأخیر پرداخت ، از طریق اداره کار اقدام به شکایت از کارفرما کند.

……………………………………………………………………

برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

کارفرما می‌تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید، اما این امر بدان معنا نمی‌باشد که کارگر بدون درنظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می‌گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد.

سوالات متداول

حضانت
ملاقات فرزند

سوال:
با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان و نوجوانان را هم مشمول حکم داشته آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟.

نظریه شماره ۳۹۹/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳

اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.

ثانیاً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

……………………………………………………………………

مجازات جرم سردستگی گروه مجرمانه در قانون چیست؟

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی به سردستگی گروه مجرمانه می‌پردازد و بیان می‌کند هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد.
مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره ۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه

سوالات متداول

​​​​پارکینگ آپارتمان

آپارتمانی خریده ام و وقتی میخواستم ماشینم را در پارکینگ خود پارک کنم, یکی از همسایه ها اجازه نداد و گفت سال هاست واحد های ساختمان به ترتیب سند پارک نمیکنند
محل پارکینگ من جای خوبی است ولی آنچه به من نشان داده اند, پارکینگ مزاحم است, چه اقدامی باید انجام دهم؟

اگر اصرار دارید از پارکینگ خود مطابق سند استفاده کنید و یک یا چند نفر از همسایه ها مانع شما میشوند.
ابتدا توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل نمایند, سپس میتواند با مراجعه به دادسرا شکایت ممانعت از حق نمایید.

 

……………………………………………………………………

وکالت بلاعزل چیست؟

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.

قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

سوالات متداول

تفاوت توقیف،ضبط و مصادره اموال

توقیف اموال : عملی حقوقی و موقت است،لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان،” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.

ضبط اموال: عملی حقوقی و دائم است،لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می‌باشد.تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

مصادره اموال : در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد،از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹،که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

……………………………………………………………………

آیا ملکی که در رهن دیگری هست قابل انتقال به خریدار است؟

اگر ملکی در رهن باشد امکان انتقال آن به خریدار وجود ندارد و در واقع معامله چنین املاکی غیرقانونی است و تا زمانی که ملک از رهن خارج نشده یا رضایت و اجازه مرتهن (کسی که ملک در رهن اوست)گرفته نشده، امکان تنظیم سند رسمی به نام خریدار میسر نمی باشد. اگر ملکی در رهن باشد با مراجعه به سند رسمی می توانید از این موضوع مطلع شوید زیرا در رهن بودن ملک در سند رسمی درج می گردد.

سوالات متداول

نکته حقوقی در خرید ملک

برای تحقق معامله قانونی در خصوص ملکی که مالک آن فوت کرده و ورثه طرف معامله هستند، همه وراث باید حاضر باشند، اما چنانچه یکی از وراث امکان حضور ندارد، می‌تواند از طریق دادن وکالت به دیگری سهم خود را بفروشد، در غیر این صورت معامله فقط نسبت به ورثه حاضر امکان‌پذیر است و معامله حاضرین نسبت به سهم خودشان از شش‌دانگ ملک معتبر است و فروش سهم ورثه غایب قانونی نیست.

……………………………………………………………………

خرید ملک

ملکی که میخواهید بخرید وبدون مشکل باشدوخیلی راحت به نام شما در آید، باید به دقت در مورد موانع انتقال رسمی ملک بررسی انجام دهید. موانع قانونی در انتقال رسمی ملک، بسیار هستند ولی یکی از شایع ترین موانعی که به نفع اشخاص ثالث، از انتقال سند جلوگیری می کند، بازداشت ملک است؛

ممکن است ملک بر اساس دستور دادگاه و یا اجراییه اداره اجرای ثبت، در توقیف باشد. معامله چنین املاکی غیرقانونی است و امکان تنظیم سند رسمی به نام خریدار تا زمان رفع توقیف وجود ندارد. تنها راه احراز بازداشت نبودن ملک، استعلام از اداره ثبت اسناد مربوطه میباشد

……………………………………………………………………

تعریف حریم خصوصی افراد

ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد : ﻗﻠﻤﺮویی از زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻓﺮد ﻧﻮﻋﺎً و ﻋﺮﻓﺎ” ﻳﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارد دﻳﮕﺮان ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ وی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤـﺮو وارد ﻧـﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻗﻠﻤﺮو ﻧﮕﺎه ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕـﺮ وی را در آن ﻗﻠﻤـﺮو ﻣـﻮرد ﺗﻌﺮ ض ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ :

ﻣﻨـﺎزل و اﻣـﺎﻛﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻲ ، ﺟـﺴﻢ اﻓـﺮاد، اﻃﻼﻋـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

سوالات متداول

اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟؟

در صورتی که زن با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و شوهر هم توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد شوهر مکلف است نفقه زن خویش را پرداخت کند.

ترک این انفاق از نظر قانونی جرم تلقی می‌گردد و در صورت ترک انفاق و شکایت زن، شوهر به ۶ ماه تا ۲ سال زندان محکوم می‌شود.

ضمناً هر زمان که زن اعلام رضایت کند مجازات شوهر موقوف می‌شود.

……………………………………………………………………

​​حق فسخ

ملکی را فروخته ام اما خریدار با این حال که چک داده اما قادر به پاس کردن چک نمی باشد. از طرفی طبق قرارداد مبایعه نامه ملکی, جریمه فسخ تنها شامل فروشنده می شود.
میخواستم ببینم شرایط فسخ به چه شکلی است و اینکه خریدار ملزم به پرداخت حق فسخ نمی باشد؟

اگر شرط فسخ به علت برگشت خوردن چک در مبایعنامه نباشد شما حق فسخ معامله را نخواهید داشت و میتوانید دعوی مطالبه ثمن بر علیه نامبرده به همراه خسارات تاخیر تادیه اقامه نمایید

سوالات متداول

اصطلاح بیع سلف یا سلم:

سلف در لغت به‌معنای پیش‌پرداخت آمده است.

بیع سلف ازلحاظ فقهی مترادف با بیع سلم است.

آنچه امروزه از آن به‌عنوان پیش‌خرید یا پیش‌فروش یاد می‌شود، شبیه به این نوع از بیع است. در این بیع برخلاف بیع نسیه (مالکیت کالا در ابتدا منتقل می‌شود، اما تحویل ثمن در زمان دیگری انجام می‌شود) مالکیت کالا به بعد موکول می‌شود اما ثمن کالا در ابتدا و حین توافق ابتدایی پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده منتقل می‌شود. مانند اینکه شما به کشاورزی ثمن معینی را می‌پردازید که او محصول سال آینده‌ی زمین خود را در آن زمان به شما تحویل دهد. باید توجه کنیم که کالایی که در این نوع از بیع منتقل می‌شود باید “کلی فی‌الذمه” باشد.

……کلی فی الذمه کالایی است که مشابه آن بسیار است؛ یعنی مصادیق آن بسیار است. مثلا برنج طارمی را در نظر بگیرید. شما می‌توانید هزاران فروشگاه پیدا کنید که در آن برنج طارمی می‌فروشند. یا پراید صفر را به ‌راحتی می‌توان از تمام نمایندگی ‌های سایپا خرید.

……………………………………………………………………

من ضامن کسی شدم وایشان اقساطش را پرداخت نمیکند وبانک از من دریافت کرد آیا امکان گرفتن این پول از اون آدم هست؟

وقتی شما ضامن کسی می شوید در قبال بدهی وی مسئول می باشید و زمانی که بانک بدهی خود را مطالبه می کند،شخص بدهکار ملزم است که آنرا پرداخت نماید و زمانی که به آن شخص دسترسی نباشد ،ضامن مسئول پرداخت بدهی است اما شما بعد از پرداخت مبلغ بدهی ، می توانید دادخواست مطالبه وجه به طرفیت بدهکار بدهید.و طلب خود را از وی دریافت کنید.

سوالات متداول

سوال حقوقی

همسر بنده فوت کردند.ایشون در زمان حیاتشون یک سری از اموالشون را به همسر اول و فرزندانش منتقل کرده. آیا من میتوانم مهریه خود را بگیرم؟؟

باسلام. اموالی که قبل از فوت متوفی به نام کسی منتقل شده است را نمی توان بابت مهریه توقیف کرد. می توانید دادخواست مهریه خود را به طرفیت وراث در خصوص اموالی که به نام متوفی باقی است تنظیم کنید.

……………………………………………………………………

پرسش و پاسخ

در صورتی‌که ملکی بابت قسمتی از مهریه توقیف شود، در صورت پرداخت مبلغ توقیف شده آیا دوباره همان ملک بابت مهریه قابل توقیف است؟

در صورتیکه هنوز از میزان مهریه مبلغی بر ذمه زوج باشد و چنانچه مِلکِ طِلق(آزاد) باشد، منعی بر توقیف وجود ندارد.

……………………………………………………………………

در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟

قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا می‌تواند حق فسخی پیش‌بینی شود.

ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوطه تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد باشد.

سوالات متداول

دو سال پیش تصادف کردیم و پای همسرم از ران شکست و پزشکی قانونی پرونده همسرم را در عرض شش ماه مختومه کرد و از بیمه خسارت آن را دریافت کردیم و رای قطعی شد. پس از آن سه بار همسرم عمل جراحی شد که باز هم نیاز به ادامه درمان دارد. هزینه‌ای که بیمه پرداخت کرده نصف هزینه عمل وی نیز نشده است. آیا باز می‌توانیم از بیمه یا طرف مقصر شکایت کنیم و هزینه‌ها را از او دریافت کنیم؟

مسئولیت بیمه صرفا تا سقف تعهداتش خواهد بود؛ اما مقصر حادثه در صورت اثبات این امر که آسیب ‌های جسمی وارده ناشی از تصادف قبلی است، مسئول خواهد بود.

……………………………………………………………………

خودرویی قسطی خریدم و بابت ضمانت آن به اندازه قیمت کل خودروسفته دادم . با اتمام پرداخت اقساط ماشین، سفته ها را به من نداد و فقط رسید اقساط ماشین را دارم. حالا سفته را اجرا گذاشته است، چیکار باید کرد؟ در ضمن برای دادن سفته شاهد هم دارم.

ظاهرا از پرسش بر می آید که بر روی سفته ها عبارت بابت ضمانت قید نشده است اما به هر طریقی که بتوانید این امر را به همراه انجام تعهد ضمانت شده، یعنی همان پرداخت ثمن ماشین، را به اثبات برسانید می توانید حقوق خود را باز یابید.

……………………………………………………………………

دو سال پیش تصادف کردیم و پای همسرم از ران شکست و پزشکی قانونی پرونده همسرم را در عرض شش ماه مختومه کرد و از بیمه خسارت آن را دریافت کردیم و رای قطعی شد. پس از آن سه بار همسرم عمل جراحی شد که باز هم نیاز به ادامه درمان دارد. هزینه‌ای که بیمه پرداخت کرده نصف هزینه عمل وی نیز نشده است. آیا باز می‌توانیم از بیمه یا طرف مقصر شکایت کنیم و هزینه‌ها را از او دریافت کنیم؟

مسئولیت بیمه صرفا تا سقف تعهداتش خواهد بود؛ اما مقصر حادثه در صورت اثبات این امر که آسیب‌های جسمی وارده ناشی از تصادف قبلی است، مسئول خواهد بود.

……………………………………………………………………

اگر شخصی از چک امانتی سوءاستفاده کند تکلیف چیست ؟

اگر اثبات نمایید که چک سفید امضاء به عنوان امانت به طرف مقابل سپرده شده است، و ایشان از آن سوءاستفاده نموده است ، می توانید تحت عنوان خیانت در امانت از ایشان شکایت نمایید .

……………………………………………………………………

مسولیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی

چنانچه جعلی بودن امضای متن چک اثبات شده باشد، صرف جعلی بودن امضای چک، از موجبات باطل شدن ظهرنویسی نبوده و ظهرنویس محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می‌‌گردد. چرا که ظهرنویسی سند مستقل از دین محسوب می شود.

سوالات متداول

سوال

من در ساختمانی مشغول کار بودم که پیمانکار به من تهمت زد که از کارت بانکی اش پول برداشت کردم. کارمان به شکایت کشید و در نهایت در کلانتری رضایت داد. من دیگر به سر آن کار نرفتم و کل وسایل کارم در آنجا ماند. بعد از چند مدتی متوجه شدم که وسایل اینجانب را به بهانه بدهکاری من فروخته است. حال من چطور میتوانم از پیمانکارم بابت این تصرف و فروش وسایل کارم شکایت کنم؟

پاسخ:
حتی با فرض صحت ادعای پیمانکار باز هم ایشان این اجازه را نخواهد داشت تا خود اقدام به ضبط وسایل شما بنماید.
علی ای حال چنانچه پیمانکار مدعی باشد بایستی ادعای خود را ثابت نماید. ‌پس در صورت عدم اثبات و متعاقبا برداشتن وسایل شما مسئول خواهد بود و شما می‌توانید علیه وی طرح دعوی کنید.

……………………………………………………………………

سوال

من در ساختمانی مشغول کار بودم که پیمانکار به من تهمت زد که از کارت بانکی اش پول برداشت کردم. کارمان به شکایت کشید و در نهایت در کلانتری رضایت داد. من دیگر به سر آن کار نرفتم و کل وسایل کارم در آنجا ماند. بعد از چند مدتی متوجه شدم که وسایل اینجانب را به بهانه بدهکاری من فروخته است. حال من چطور میتوانم از پیمانکارم بابت این تصرف و فروش وسایل کارم شکایت کنم؟

پاسخ:
حتی با فرض صحت ادعای پیمانکار باز هم ایشان این اجازه را نخواهد داشت تا خود اقدام به ضبط وسایل شما بنماید.
علی ای حال چنانچه پیمانکار مدعی باشد بایستی ادعای خود را ثابت نماید. ‌پس در صورت عدم اثبات و متعاقبا برداشتن وسایل شما مسئول خواهد بود و شما می‌توانید علیه وی طرح دعوی کنید.

……………………………………………………………………

ایا هزینه جراحی پلاستیک (زیبایی) را شوهر باید پرداخت کند؟؟

هزینه جراحی غیرضروری (از جمله زیبایی) جز نفقه حساب نمیشه اما درمانی که ضرورت داره مثلا خانمی که بینیش مشکل تنفسی داره پرداخت آن بر عهده شوهره .

سوالات متداول

پرسش پاسخ حقوقی

همسر بنده فوت کردند.ایشون در زمان حیاتشون یک سری از اموالشون را به همسر اول و فرزندانش منتقل کرده. آیا من میتوانم مهریه خود را بگیرم؟؟

باسلام. اموالی که قبل از فوت متوفی به نام کسی منتقل شده است را نمی توان بابت مهریه توقیف کرد. می توانید دادخواست مهریه خود را به طرفیت وراث در خصوص اموالی که به نام متوفی باقی است تنظیم کنید.

سوالات متداول

آیا پدر میتواند فرزند را از ارث محروم کند؟آیا سن فرزند در این بحث مهم است ؟سوال دیگر اینکه ؛آیا اگر فرزند بیش از بیست سال در بخشی از خانه پدری ساکن باشد حق تصرف دارد ؟
سلام . در زمان حیات خود میتواند تمام دارائی خود را به اشخاص دیگر منتقل کند (از طریق قراردادهای صلح یا هبه و غیره ) بنحوی که حتی یک ریال هم برای وراث باقی نماند ولی بصورت وصیت میتواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را وصیت کند یعنی اگر مال و دارائی پدر سه میلیون تومان است میتواند تا یک میلیون تومان را وصیت کند که خرج مصارف خاصی شود و مابقی یعنی دو میلیون تومان دیگر متعلق به وراث است اگر چه نسبت به تمام دارائی خود یعنی سه میلیون تومان وصیت کرده باشد. پس بنابر آنچه گفته شد ،اصولا هیچکس را نمی توان بر اساس تمایلات شخصی از ارث محروم کرد. در مورد سوال آخر هم خیر حق ندارد.

……………………………………………………………………

تفاوت قصاص با اعدام

اﻋﺪام ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده اما ﻗﺼﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هم ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋضو.

قصاص با درخواست اولیای دم اجرا می شود اما اعدام از جانب مدعی العموم با اقامه دعوا واقع می شود.

منشا قصاص صرفا جرایم مستوجب قصاص است اما ممکن است دراعدام جرایم مستوجب حد ، تعزیر یا بازدارنده باشد.مثل مجازات اعدام درجرایم مواد مخدر.

اعدام مجازات کلی‌تر و عمومی‌تر است که می‌تواند در بسیاری از موارد اعم از قتل و غیره حکم به آن داد.

……………………………………………………………………

باطل و بلااثر بودن نقل و انتقال مال توقیفی

مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

سوالات متداول

آیا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند مجاز است ؟

بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.

سوالات متداول

آیا خودرو یا وسیله کار و امرار معاش محکوم علیه قابل توقیف است؟

پاسخ :
این است که طبق قانون خودرو و وسایل کار و معاش جز مستثنیات دین است.

اگر خودرو وسیله کار باشد مثل تاکسی جزء مستثنیات محسوب می شود ولی اگر با خودرو کاری انجام نمی گیرد و فقط محکوم علیه برای رفاه خانواده از آن استفاده کند به تشخیص قاضی امکان توقیف خواهد بود.

……………………………………………………………………

آیا اگر زن باردار نشود می‌توان او را طلاقش داد و مهریه را پرداخت نکرد؟

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

……………………………………………………………………

آیا در پرونده سفته می توان حکم ممنوع الخروجی گرفت؟

با توجه به اینکه سفته واجد امر حقوقی می باشد می بایست با طرح دعوای مطالبه در محکمه صالح و اخذ حکم محکومیت طرف مقابل خود پس از قطعیت، رأی را اجرا نمایید. سپس در مرحله ی اجرا در واحد اجرای احکام مربوطه در صورت عدم دسترسی به محکوم علیه و عدم وصول طلب خود تقاضای ممنوع الخروجی بنمایید.

……………………………………………………………………

برای رسیدگی به اختلاف مالی، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟؟

چنانچه اختلاف مالی بیش از بیست میلیون تومان باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود؛ در غیراینصورت شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی خواهند بود.

سوالات متداول

ﭼﮏ ﺭﻭﺯ، چک ﻭﻋﺪﻩ‌ﺩﺍﺭ ، چک ضمانتی

ﭼﮏ ﺭﻭﺯ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮑﯽ ﮐﻪ «ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ» ﺁﻥ ﻫﻤﺎﻥ «ﺭﻭﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﮏ» ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﺎﻝ
. ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۱۱/۶/۹۲ ﯾﮏ ﭼﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭼﮏ ﺭﺍ ﻫﻢ ۱۱/۶/۹۲ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ.

ﭼﮏ ﻭﻋﺪﻩ‌ﺩﺍﺭ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ «ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ» ﭼﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﯼ «ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﮏ» ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﺎﻝ

. ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۱۱/۶/۹۲ ﭼﮏ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ «ﺭﻭﺯ» ﯾﺎ «ﻫﻔﺘﻪ» ﯾﺎ «ﻣﺎﻩ» ﯾﺎ «ﺳﺎﻝ» ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ «ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ»، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﭼﮏ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﮏ ﻭﻋﺪﻩ‌ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

ﭼﮏ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ: ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﺍﺯ ﭼﮏ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻣﺜﻼ‌
ﭼﮏ «ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ» ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ، ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﮏ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ، ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ.

……………………………………………………………………

سوال: زوجه درحین تقسیم ماترک ادعایی نسبت به تقاضای مطالبه مهریه خود ننمود. تقسیم ماترک انجام شد. در دادگاه یا خارج از دادگاه سهم الارث زوجه نیز به وی تسلیم گردید.

اکنون سوال اینجاست که بعد از عملیات یا اقدامات فوق زوجه می تواند تقاضای مطالبه مهریه نماید یا اینکه سکوت وی در آن زمان به منزله اسقاط ضمنی مهریه خود است؟

آیا سپری شدن زمان مدید می تواند مثبت سقوط مهریه باشد؟ آیا اسقاط یک حق ایجاد شده به صورت رسمی (نکاحیه) مستلزم اسقاط به نحو رسمی است یا سکوت حکایت از سقوط دارد؟

پاسخ: با توجه به تصریح ماده ۲۴۹ قانون مدنی، صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود و برسکوت ساکت اثر حقوقی مترتب نمی باشد. به عبارت دیگر اصل، عدم اعتبارسکوت است و در فرض پرسش، صرف سکوت زوجه در هنگام تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه به معنای اسقاط حق خود و ابراء‌ ذمه سایر وراث نمی باشد؛ مگر آنکه محفوف به قرائنی باشد که امری موضوعی است و تشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی کننده است.

سوالات متداول

بانکها،هیچ تکلیفی ندارند که ابتدا به وام گیرنده و سپس به ضامن مراجعه کنند و در انتخاب کسی که میخواهند وام پرداخت شده را از وی بگیرند،ازاد هستند

به طور کلی ،بانکها می توانند هر مالی که از مدیون یا ضامنین شناسایی کنند،جهت وصول مطالبات خود از محل ان اموال اقدام کند

……………………………………………………………………

طبق ماده ۱۵ مسعولیت مدنی

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسعول خسارت نیست مشروط براین که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد

……………………………………………………………………

اعسارازپرداخت مهریه

زمانیکه مرد قصد طلاق زن را دارد باید مهریه ایشان را به طور کامل پرداخت کند و تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند. در بعضی از موارد مردان مهریه را به صورت نقدی پرداخت میکنند که مشکلی در این صورت نخواهد بود.
مواردی پیش میاید که مردان قصد طلاق همسر خود را دارند ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند.
در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار ایشان پذیرفته شد دادگاه میتواند مهریه را قسطی کند تا مرد ضمن اینکه زن خود را طلاق میدهد مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت کند.

……………………………………………………………………

اگر فروشنده، قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند، باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی تواند معامله را برهم بزند؛

در صورتی که چنین شرطی در قرارداد آمده باشد، امکان فسخ قرارداد وجود دارد. بنابراین در هنگام تنظیم قرارداد، حق فسخ در صورت تخلف طرفتان را شرط کنید.

……………………………………………………………………

مردی موقع حیات منزل خود را بنام همسرش میکند مدتی بعد همسرش از دنیا میرود و پدر مادر همسر ادعای ارث از همان منزل میکنند آیا آن دو (پدرمادر)همسر مرد این حق را دارند یا نه در ضمن مرد و همسر متوفی دارای دو فرزند می باشد؟

چون به نام همسر بوده مال او محسوب می شود ، پدر و مادر هم می توانند ادعای ارث کنند

سوالات متداول

ماده ۴۱۲ قانون تجارت

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز
می توان صادر نمود.

……………………………………………………………………

ماده ۳۸۸ قانون تجارت

متصدی حمل ونقل مسعول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل ونقل کرده و یا حمل و نقل کننده ی دیگری را مامور کرده باشد.
بدیهی است در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده محفوظ است.

سوالات متداول

چک در چه صورتی به روز تلقی می‌شود؟

چک در صورتی به روز تلقی می‌شود که در همان لحظه که چک را صادر می نمایید تاریخ همان روز را بر چک درج کنید.

در این صورت چک دریافت شده به روز است ولی اگر تاریخ چک غیر از تاریخ دریافت باشد چک مهلت دار بوده و در صورت طرح شکایت آن چک کیفری نمی‌‎باشد بلکه می‌تواند حقوقی قلمداد گردد.

……………………………………………………………………

ماده ۸۳۶ قانون مدنی

هرگاه کسی به قصد خودکشی خودرا مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل،که موجب هلاکت است،مرتکب گردد وپس از ان وصیت نماید، ان وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود

……………………………………………………………………

ثبت نکاح دائم و موقت

براساس ماده ۲۰  قانون حمایت خانواده ثبت نکاح دائم، فسخ یا انفساخ آن، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی است و بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، نکاح موقت مورد حمایت قرار داده و مقرر داشته:

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱-    باردار شدن زوجه

  1.   توافق طرفین

۳- شرط ضمن عقد.

ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱  نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح  راپیش بینی نمود و بر اساس آن «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»

سوالات متداول

نظریه مشورتی قانون صدور چک

«خسارت تأخیر تأدیه وجه چک تا زمان پرداخت آن قابل مطالبه است.»

سؤال

شخصی دادخواستی برای مطالبه وجه یک فقره چک با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه تقدیم نموده است صادرکننده چک قبل از جلسه، وجه چک را پرداخت کرده است. تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چه می‏شود؟

نظریه مشورتى شماره ۲۳۴۵/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲

با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می‏تواند کلیه خسارات و هزینه ‏های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نماید و

نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید

سوالات متداول

زنا

یکی از گناهان بزرگی که در قران و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است زناست البته این نهی اختصاص به اسلام ندارد بلکه همه ادیان و مذاهب اسمانی روابط خارج از ازدواج را ناشایست و مستوجب کیفر دنیایی و اخروی دانسته اند. دراین میان گاهی مردوزن زناکار به عمد دست به چنین کاری می زنند و گاه زنا با فریب یکی از دو طرف صورت میگیرد

زنا به فریب واجد عنوان مجرمانه مستقلی نیست زنا به فریب عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی جدید ،به طور مستقل جرم انگاری نشده است.دراین مورد دو فرض را می توان مطرح کرد اول این که زنا بارضایت باشد که دیگر فریب دران نیست زیرا رضایت وجود داشته است و در صورت اثبات هر دو مجازات می شدند اما در فرض دوم اگر این عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فریب چه بدون فریب مبحث زنای به عنف مطرح می شود البته فریب در زنا از دو بعد قابل بررسی است یکی این که مباشر فریب دهد که دراین صورت خود مباشر مجازات می شود دومین حالت ان است که شخصی زنی را برای زنا با شخص دیگری فریب دهد، که مجازات ان متفاوت است

……………………………………………………………………

درباره مدت زمان بررسی این پرونده بسته به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد تشریفات چنین پرونده هایی با استعلامی که ازمراجع وابسته به قوه قضاییه مانند پزشکی قانونی اتخاذ می شود و باتوجه به رعایت برخی از موازین شرعی معمولا زمان رسیدگی به انها دقت بیشتری را می طلبد البته باید توجه داشت که مدت زمان رسیدگی به پرونده بستگی به موضوع پرونده هم دارد اما مهم ترین نکته دراین پرونده زمان طرح شکایت بزه دیده است زیرا پزشکی قانونی تا مدت زمان معینی می تواند مجرم یا مباشر جرم را تشخیص دهد واگر بزه دیده بعد ازاین مدت شکایت کند دیگر پزشکی قانونی قادر به تشخیص مباشر نیست و این موضوع در روند پیگیری و بررسی پرونده بسیار موثر است

سوالات متداول

ایا فریب در زنا فقط در مورد مردان صادق است یا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت:به نظر می رسد در این مورد مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نیست و می توان این فرض را در مورد زنان نیز تصور و تصدیق کرد.لذا نباید این گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی تواند از سوی زنان محقق شود، هرچند که بایذ پذیرفت شکل غالب در این مورد از سوی مردان انجام می پذیرد ولی انجام ان از سوی زنان نیز بعید نیست.

 

……………………………………………………………………

فروشنده شهر دیگری است رفتم وکالت گرفتم دفترخانه از فروشنده که اینجانب حق دارم ماشین را به هر کس حتی خودم انتقال دهم.
در دفترخانه قید شده که تا بیست روز باید تعویض پلاک بشه..یعنی بعد بیست روز این وکالت نامه رسمی اعتباری ندارد؟؟؟

بله. بعد از مدت مزبور وکالتنامه از درجه اعتبار ساقط میگردد

……………………………………………………………………

پرینت پیامک ها و چند سوال در مورد پرینت پیامک ها

متن پیامک ها از طرف مخابرات و یا شرکتهای دیگر مخابراتی قابل استخراج می باشد چرا که بارها در روند کار دادگاه ها پرینت پیامک ها گرفته شده و ارایه شده است

سوال

ایا پرینت پیامک به روی همه خطوط موبایل انجام می گیرد؟

چه خط داعمی باشد چه اعتباری چه ایرانسل چه همراه اول چه تالیا و غیره… این کار امکان پذیر است و پرینت پیامک ها انجام میگیرد

سوال٢

ایا کسی که به خواستگار فردی می رود ایا مرد میتواند درخواست پرینت پیامک های ان دختری که به خواستگاریش رفته را بگیرد؟

این اقدام بدون هیچ دلیل امکان ندارد فقط در شرایطی که دادگاه این کاررا دستور دهد این اقدام(پرینت پیامکها) انجام خواهد شد

……………………………………………………………………

یک فقره چک از یک شرکت در دست دارم. شرکت چک را پاس نمی کند چک بدون تاریخ واز سال ۱۳۸۱ است ایا چک را بورس اوراق تا سهام شرکت را توقیف کنم بهتر است
یا چک را برگشت بزنم و گواهی عدم پرداخت بگیرم ؟

آیا شرکت ورشکست شده است یا خیر وایا در حال تصفیه میباشد یا خیر
اگر در حال تصفیه میباشد باید بعداز برگشت زدن در ردیف غرما عادی قرار گیرید وگرنه در صورت عدم ورشکستگی باید برگشت بزنید و به دادگاه حقوقی مراجعه کنید بنابرین گواهی عدم پراخت در هردوصورت ضروریست.

……………………………………………………………………

ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ومجازات های بازدارنده) در مورد اوراق وسیله نقلیه موتوری

ماده (۷۲۱ قانون مجازات اسلامی.
تعزیرات ومجازات های بازدارنده)
هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه ی اوراق کردن وسیله ی نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی دران مدت نکرد اوراق کردن وسیله پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دوماه تا یک سال حبس خواهد بود

……………………………………………………………………

مجازات برای دستکاری پلاک خودرو

طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ومجازات های بازدارنده)، «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

رانندگان متخلفی که قصد ورود به طرح ترافیک را داشته باشند یا برای جلوگیری از ثبت تخلفات‌شان توسط دوربین پلاک خودرو را دستکاری یا مخدوش کنند طبق قانون با آنان برخورد قضایی
می شود

……………………………………………………………………

ملاقات طفل قبل از طلاق

اگر زن و شوهر قبل از طلاق جدا ازیکدیگر زندگی کنند مثلا زن به خاطر عدم تامین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه ای باشد و فرزند به همراه پدر باشد مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید واگر دراین باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند، مادر می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود بعضی اوقات ملاقات طفل در محل سکونت پدر یا مادری که که از کودک نگهداری می کند موجب تنش وبرخوردهایی ازسوی انها یا خانواده انها میشود که اثار نامطلوبی بر کودک می گذارد دراین شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین می کنند از جمله پارک یا مسجد محل ، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ میگردد زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می گردد

……………………………………………………………………

هر سوالی که دارید میتوانید با ما تماس بگیرید و سوال خود را مطرح کنید.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری