سوالات متداول سری دوم

قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی
مارس 18, 2021
احکام خیارات
احکام خیارات به طور کلی
آوریل 16, 2021

سوالات متداول سری دوم

تفاوت اذن با اجازه

در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است

در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد.

رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست.البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر در ملک خود یا سرتیر و امثال آن را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند.

با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست.

سوالات متداول سری دوم

حیوانات ضاله

ماده ١٧٠قانون مدنی_حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک ابی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد

ماده١٧١ قانون مدنی_هرکس حیوانات ضاله پیدا نماید باید ان را به مالک ان رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قاعم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه ان را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ١٧٢ قانون مدنی_اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قاعم مقام او ان را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری ان را از مالک نخواهد داشت.

هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شودپیدا کننده می تواند مخارج نگاهداری ان را از مالک مطالبه کند مشروط براینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.

هر گونه سوالی در هر زمینه ای دارید میتوانید از شماره زیر برای مشاوره استفاده کنید.

تلفن های تماس(کارشناس حقوق)

۰۹۳۹۲۶۹۶۵۴۶

۰۹۱۵۷۵۸۷۴۲۴

اشتراک گذاری