دعاوی خانوادگی

مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

در مبحث مشاوره حقوقی خانواده ، ابتدا تعریفی از دعاوی خانوادگی ارائه می دهیم.
منظور از دعاوی خانوادگی در قانون، دعاوی مدنی بین زن و شوهر و فرزند و اجداد پدری و وصی و قیم است. دعاوی خانوادگی مربوط به جهیزیه و مهریه زن، حجر، اولاد و امور حسبی ناشی می شوند. حقوق خانواده دارای مشاور در این امر با نام مشاور حقوقی دعاوی خانوادگی می باشد که می تواند کمک شایانی در راهنمایی و حل اختلاف نماید.
دعاوی خانوادگی در ۱۸ بند آمده اند که از جمله این قوانین موارد نامزدی و خسارات ناشی از آن، اهدای جنین و تغییر جنسیت می باشد. امروزه مشاوره حقوقی مربوط به دعاوی خانوادگی بسیار فراگیر شده و پاسخگویی به این نیاز بصورت یک امر ضروری و حیاتی در آمده است.
قوانین مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

قوانین دعاوی حقوق خانواده هم در اسلام و هم در حقوق ایران، بخش اساسی از احکام و قوانین را به خود اختصاص داده است و در طول سالیان اخیر، تغییرات بسیاری در قوانین حقوق خانواده داده شده است.
در قوانین مدنی ایران، کلیه مباحث و قوانین دعاوی حقوق خانواده مانند طلاق و نکاح و … بر طبق نظریه های فقهای شیعه عمل شده است.
در مورد قوانین حقوق خانواده در ایران حمایت قانونی بسیاری برای نهاد خانواده وجود دارد. تشکیل دادگاه های صلاحیت برای حفظ خانواده قرار داده شده و به تمامی موارد و مطالب مربوط به قوانین خانواده و زوجین بصورت کامل و اساسی پرداخته شده است.
تعریف خانواده

خانواده عرفا و حقوقا پس از یک ازدواج تشکیل می شود. طبق قانون مدنی در ایران ازدواج می تواند دائمی و یا موقت و منقطع باشد. اصول نکاح شامل قوانین خاصی از جمله خواستگاری، نفقه، مهریه، حضانت فرزند و … می باشد. قبل از نکاح و موارد مربوط به آن نیاز به مشورت با مشاوره حقوقی خانواده احساس می شود. چرا که با بوجود آمدن شرایط مختلف، قوانین تغییر می کنند.
موارد مربوط به مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی

مواردی که مربوط به مشاوره حقوقی خانواده می شوند عبارتند از:
۱) دعاوی طلاق (صدور گوهی عدم سازش، ثبت طلاق، ثبت رجوع از طلاق، مطالبه مهریه)
۲) دعاوی نکاح (فسخ و ابطال نکاح)
۳) دعاوی زوجیت (اثبات زوجیت)
۴) دعاوی ازدواج (تنظیم سند رسمی ازدواج، درخواست تجویز ازدواج)
۵) دعاوی حضانت (قبول و سلب حضانت)
۶) دعاوی قیومت
۷) دعاوی نامزدی (مطالبه و استرداد هدایا)
۸) دعاوی نفقه (مطالبه و ترک نفاق)
۹) دعاوی نحله (مطالبه اجرت المثل ایام زندگی)
۱۰) دعاوی تمکین

برای ارتباط با ما و فرم درخواست مشاوره از این لینک استفاده کنید.

اشتراک گذاری