حکم دزدی از مال پسر

حکم دزدی از مال پدر
آوریل 24, 2016
حکم قتل پسر توسط پدر
آوریل 24, 2016
نمایش همه

حکم دزدی از مال پسر

با این سوال شروع میکنیم

چرا پدر حق تصرف در مال فرزند را دارد و مادر ندارد ؟

اولا پدر بواسطه ولایتی که بر فرزند دارد میتواند در مال او تصرف نماید .
ثانیا :پدر حق هر تصرفی در مال فرزند را ندارد به این معنا که این تصرف باید در راستای منفعت و برای فرزند باشد و پدر نمیتواند از مال فرزندش برای خودش بردارد . مثلا اگر فرزند صغیری دارد که به این فرزند ارثی -مثلا از طریق مادر یا .. – رسیده و یا کسی چیزی به فرزندش بخشیده ، پدر می تواند برای نفقه فرزند و یا سرمایه گذاری برای او و در جهت مخارج فرزند از مال فرزند بردارد و در آن تصرف نماید اما اینگونه نیست که پدر اجازه داشته باشد از مال فرزندش برای خودش بردارد حتی اگر فرزندش بالغ و بزرگ باشد هم باید با رضایت فرزندش از مال او برای خودش بردارد – البته تامین مخارج والدین نیازمند بر فرزند واجب است – اما اگر اینگونه نبود و پدر خواست از مال پسرش چیزی برای خودش بردارد او باید رضایت داشته باشد .

عدم جواز قطع ید دلیل بر اذن تصرف بیجا در مال فرزند نیست ، در خصوص پدر این حد جاری نمی شود – و البته مادر – اما بحث عدم جواز تصرف بیجا در مال فرزند ، بر جای خود باقی است فقط حد دزدی بر والدین – که همان قطع ید است – جاری نمی شود . با اذعان به اینکه ما به همه اسرار و علل احکام آگاهی نداریم، با توجه به روایات و نیز منطق عقلائی این است که پدر منشأ پیدایش فرزند و نیز مسئول و متفکل رشد و پرورش و تربیت او است و به دلیل ولایتی که بر فرزند دارد شاید به این دلیل عدم جواز قطع ید در سرقت از فرزند صادر شده باشد و گرنه پدر مجاز به تصرف بیجا در مال فرزند نیست . مانند قتل فرزند که پدر باید دیه بپردازد اما نه قصاص می شود و نه مجاز به قتل است در اینجا هم حد سرقت ساقط می شود ولی اذن سرقت ندارد .

 

اشتراک گذاری