حکم دزدی از مال پدر

شرایط قطع دست
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵
حکم دزدی از مال پسر
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵
نمایش همه

حکم دزدی از مال پدر

دزدی از والدین حکم دزدی از سایر افراد را دارد و جایز نیست. پس باید اموال دزدیده شده را به پدر و مادر برگرداند.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

جایز نیست و لازم است اموال دزدیده شده به پدر و مادر برگردانده شود.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

حرام است و باید مبالغ دزدی شده را پس دهد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

مثل سایر دزدی ها است و جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

جایز نیست.

 

. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی  (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.

اشتراک گذاری