تامین دلیل به چه معناست؟

دعوای عمومی و خصوصی
دعوای عمومی و خصوصی
می 5, 2018
اظهارنامه
اظهارنامه
می 12, 2018
نمایش همه

تامین دلیل به چه معناست؟

تامین دلیل

تامین دلیل چست؟

درمواردی که اشخاص ذی نف احتمال دهند که در اینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای انان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است. متعذر یا متعسر خواهد شد میتوانند از دادگاه درخواست تامین دلیل آنها را بنمایند.

مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل.منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی ‏باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.

درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

١_ مشخصات درخواست کننده و طرف او
٢_ موضوع دعوایی که برای اثبات ان درخواست تامین دلیل میشود.
٣_ اوضاع واحوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.

دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف.اقدام به تامین دلیل مینماید.

دادگاه میتواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردیکه فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در اینصورت قاضی صادر کننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

درصورتیکه تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده ی تامین دلیل ممکن نباشد درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص درجه ی ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه میباشد.

نحوه‌ی درخواست تامین دلیل

طبق قانون تامین دلیل می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود ولی عملا تامین دلیل شفاهی زمانی ممکن و مقدور است که در جلسه‌ی رسیدگی دادگاه درخواست شود که در این صورت ضمن صورت جلسه نوشته می‌شود. ولی اگر قبل از طرح دعوا بخواهید تامین دلیل کنید که غالب موارد این‌گونه است باید در برگه‌ی دادخواست تنظیم شود. در برگه‌ی دادخواست در ستون خواهان نام خود و در ستون خوانده نام طرف مقابل را باید بنویسید که البته در صورتی‌که طرف مقابل قابل شناسایی نباشد (مانند آنکه شخص به اتومبیل شما زده و فرار کرده) خالی گذاشتن ستون خوانده مانع درخواست تامین نخواهد شد. در قسمت خواسته باید عنوان دعوایی را بنویسید که برای آن تقاضای تامین دارید چرا که شورا یا (اگر در حوزه‌ای شورا نباشد دادگاه) باید عنوان دعوا را با نوع دلایلی که شما درخواست تامین آن را داده‌اید باهم مطابقت دهد. همچنین باید اوضاع و احوالی که طبق آن درخواست تامین دلیل می‌دهید در برگه ذکر کنید.

پس از ارائه‌ی درخواست تامین دلیل که در قالب دادخواست صورت می‌گیرد و به همراه کپی مصدق اسناد و دلایل است، شورا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش این درخواست تصمیم می‌گیرد و در این مرحله نیازی به احضار طرف مقابل نیست.

چه کسی صلاحیت تامین دلیل دارد؟

دادگاه اختیار دارد تامین دلیل را به عهده دادرس‏ علی ‏البدل دادگاه یا مدیر دفتر بگذارد ولی برای این کار معمولا مدیر دفترها مامور می‏شوند. ( در حال حاضر دادرس دادگاه با صدور قرار ، موضوع تأمین دلیل را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را جلب می نماید.

اشتراک گذاری