اظهارنامه

تامین دلیل
تامین دلیل به چه معناست؟
می 12, 2018
دعوای تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی – دعوای ممانعت از حق – دعوای مزاحمت
می 12, 2018

اظهارنامه در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ایست برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل. چون اظهارنامه از طریق دایره ابلاغ واحدهای قضایی به مخاطب ابلاغ می‌شود بنابراین امکان طرح دعوی بر اساس آن وجود دارد. مثلاً اگر کسی خواهان حق خود باشد (قبل از طرح دعوی)، می‌تواند اجرا یا استیفای حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از طرف مقابل بخواهد و در صورت عدم انجام آن اقدام به طرح دعوی کند.

نکته قابل اهمیت در اظهار نامه نبودن محدودیت در زمان تقدیم آن است به عبارت دیگر هر زمان که خواهان اراده کند می‌تواند اظهار نامه را بفرستد. عموماً از اظهار نامه قبل از طرح دعوای اصلی استفاده می‌شود. دادگاه صالح برای ارسال اظهارنامه، دادگاه محل اقامت خواهان است بر عکس دادخواست.

هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست.حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ میشود.

اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه یی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

اظهارنامه یک سند عادی است که به طور رسمی به شخص دیگری ابلاغ می‌شود. بنابراین محتوای آن یک سند عادی محسوب می‌شود اما شیوه‌ی اطلاع رسانی به دیگری رسمی خواهد بود تا بعدا بتوانیم ثابت کنیم که مطلبی را به دیگری اطلاع دادیم یا چیزی را تسلیم او کرده‌ایم.

درصورتیکه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ.تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد مگر انکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

اشتراک گذاری